Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Informacja o plikach cookie x

W myśl Ustawy o służbie medycyny pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej, poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z uprawnioną do tego placówką medyczną. Klinika Krakowska jest w tym zakresie doświadczonym i rzetelnym partnerem. Umożliwiamy pracodawcom wywiązanie się z obowiązków określonych przez aktualne przepisy. Proponujemy opiekę medyczna na najwyższym poziomie. Dzięki zespołowi lekarzy specjalistów różnych dziedzin, naszą ofertę kierujemy do pracodawców wszelkich branż. W naszych przychodniach skorzystać można m.in. z wizyt u ortopedy czy pulmonologa.

Medycyna Pracy w „Klinice Krakowskiej „ – Przychodni specjalistycznej obejmuje:

 Badania Medycyny Pracy:
profilaktyczne:
 

Wstępne:
- przed zatrudnieniem
- po zmianie stanowiska pracy;
- jeżeli występują nowe, niekorzystne czynniki;
 

Okresowe:
- osób pracujących już na danym stanowisku
-przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia; 

  Kontrolne:
 - obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego, kto był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, sanitarno-epidemiologiczne.
- dla osób, które pracują przy produkcji lub obrocie żywnością, dla osób pracujących na stanowiskach, gdzie istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.


Udział lekarza Medycyny Pracy w komisjach BHP
 

Jeżeli chcieliby Państwo, aby na naszej stronie znajdowały się dodatkowe informacje dot. Medycyny Pracy, prosimy o uwagi na adres: klinika@klinika.krakow.pl

 Przepisy dot. Medycyny Pracy

Wykaz podstawowych przepisów prawnych, na których opierają się badania profilaktyczne Medycyny Pracy oraz sanitarno-epidemiologiczne:

 Kodeks Pracy – Dział X.

Dziennik Ustaw Nr 96 z 1997 r., poz. 593, z późn. zm. (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy).

Dziennik Ustaw Nr 69 z 1996 r., poz. 332, z późn. zm. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy).

Dziennik Ustaw Nr 132 z 2002 r., poz. 1115 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach).

Dziennik Ustaw Nr 114 z 1996 r., poz. 545 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom) oraz Dziennik Ustaw nr 127 z 2002 r., poz. 1092.

Dziennik Ustaw Nr 148 z 1998 r., poz. 973 (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe).

Dziennik Ustaw Nr 120 z 1997 r., poz. 768 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania)

Dziennik Ustaw Nr 37 z 2003 r., poz. 328 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania).

Dziennik Ustaw Nr 42 z 2006 r., poz. 292 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią).

Dziennik Ustaw Nr 25 z 2006 r., poz. 191 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych).

Dziennik Ustaw Nr 133 z 2006 r., poz. 939 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby).

Dziennik Ustaw Nr 132 z 2006 r., poz. 928 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby).

Dziennik Ustaw Nr 234 z 2008 r., poz. 1570 (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Dziennik Ustaw Nr 171 z 2006 r., poz. 1225, z późn. zm. (Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia).

(stan na dzień 31.03.2009)

 

Uwarunkowania prawne dotyczące organizacji i obsługi Apteczek Pierwszej Pomocy na terenie zakładu:

 

Kodeks Pracy – Dział X.

Dziennik Ustaw Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 (tekst jednolity Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

Dziennik Ustaw Nr 89 z 2007 r, poz. 589 (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).

 

 

przychodniem99u9

Godziny otwarcia Kliniki Krakowskiej:

Oddział
31-322 Kraków,
ul. Mehoffera 6

pon. - pt.: 700 – 2100
sob.: 800 – 1300

REJESTRACJA:
tel. +48 12 638 38 18
fax  +48 12 638 39 09
tel. kom. 668 195 155

 

Godziny otwarcia Poradni Lekarza Rodzinnego:  

pon. - pt.: 800 – 1800

REJESTRACJA do Poradni Lekarza Rodzinnego:  

tel. +48 12 350 62 21

Filia Zachodnia
30-350 Kraków,
ul. Zachodnia 5/12a

pon. - pt.: 700 - 2100
sob.: 800 - 1300

REJESTRACJA:
tel. +48 12 267 62 60
tel. kom. 604 632 346

kontakt

Korespondencję, pytania i uwagi można kierować na adresy:

klinika@klinika.krakow.pl